series-th

Your Honor ซับไทย (จบ)

Your Honor ซับไทย (จบ)

ฮันซูโฮแฃะฮันคังโฮป็นฝาแฝดเหมือนกัน แต่พวกเขามีชีวิตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ฮันซูโฮทำงานในฐานะผู้พิพากษาและเขาได้รับคำแนะนำจากหลักการประวัติอาชญากรรม ฮันคังโฮ มีการจับกุมที่ต่างกัน 6 ครั้ง อยู่มาวันหนึ่งฮันซูโฮ ก็หายตัวไป ฮันคังโฮ น้องชายของเขาไปเป็นผู้พิพากษา ฮันคังโฮผู้ซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นขยะกลายเป็น Dear Judge และเป็นที่นับถือมาก

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.1-2

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.3-4

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.5-6

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.7-8

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.9-10

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.11-12

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.13-14

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.15-16

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.17-18

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.19-20

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.21-22

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.23-24

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.25-26

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.27-28

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.29-30

Your Honor ซับไทย (จบ) EP.31-32(END)