series-th

Wanna Taste ตอนที่ 1-34 ล่าสุด [ซับไทย]

Wanna Taste ตอนที่ 1-34 ล่าสุด [ซับไทย]

เรื่องย่อ : ละครในยุคนี้ล้วนเต็มไปด้วยการแก้แค้น ทุกคนล้วนถูกยั่วยุ และผู้ชมต่างก็ต้องการบางอย่างที่จะทำให้คุณสบายใจ ตัวละครในเรื่องนี้ล้วนแต่เป็นคนธรรมดาที่คุณสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน พ่อสามีที่ชอบใช้งาน น้องสามีที่น่ารำคาญ ผู้ชายที่มักจะพบเจอแถวบ้านในช่วงวันหยุด และคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่ทำให้ทุกคนต้องอิจฉา เรื่องราวของคนธรรมดาที่พบได้ในครอบครัวและแถวบ้านของคุณจะมาทำให้คุณได้หัวเราะและร้องไห้ไปด้วยกัน

Wanna Taste Ep.01

Wanna Taste Ep.02

Wanna Taste Ep.03

Wanna Taste Ep.04

Wanna Taste Ep.05

Wanna Taste Ep.06

Wanna Taste Ep.07

Wanna Taste Ep.08

Wanna Taste Ep.09

Wanna Taste Ep.10

Wanna Taste Ep.11

Wanna Taste Ep.12

Wanna Taste Ep.13

Wanna Taste Ep.14

Wanna Taste Ep.15

Wanna Taste Ep.16

Wanna Taste Ep.17

Wanna Taste Ep.18

Wanna Taste Ep.19

Wanna Taste Ep.20

Wanna Taste Ep.21

Wanna Taste Ep.22

Wanna Taste Ep.23

Wanna Taste Ep.24

Wanna Taste Ep.25

Wanna Taste Ep.26

Wanna Taste Ep.27

Wanna Taste Ep.28

Wanna Taste Ep.29

Wanna Taste Ep.30

Wanna Taste Ep.31

Wanna Taste Ep.32

Wanna Taste Ep.33

ล่าสุด