series-th

Vikings Season 1 ตอนที่ 1-9 จบ [ซับไทย]

Vikings Season 1 ตอนที่ 1-9 จบ [ซับไทย]

นักรบไวกิ้งผู้มีความทะเยอทะยาน แรกนาร์ ลอธบร็อคต้องออกไปทำภารกิจที่เสี่ยงอันตรายเพื่อเอาชนะใจผู้คนในเผ่าและช่วงชิงอำนาจมาจากเอิร์ลแฮรอลด์สัน

Vikings Season 1 Ep 1

Vikings Season 1 Ep 2

Vikings Season 1 Ep 3

Vikings Season 1 Ep 4

Vikings Season 1 Ep 5

Vikings Season 1 Ep 6

Vikings Season 1 Ep 7

Vikings Season 1 Ep 8

Vikings Season 1 Ep 9

จบ