series-th

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย]

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย]

เรื่องของเด็กสาว 17 ที่มีชีวิตปกติสุข แต่โลกของเธอเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืน เมื่อลิลลีเพื่อนสนิทที่สุดถูกฆ่าตาย และพ่อของเวโรนิกาซึ่งเป็นนายอำเภอ กล่าวหาพ่อของลิลลีเอง ผลคือพ่อของเวโรนิกาถูกออกจากงาน เลิกกับแม่ของเธอ และไปเป็นนักสืบเอกชน เวโรนิกาต้องช่วยพ่อสืบหาความจริงและค้นหาความลับอันดำมืดในเมืองเล็กๆ ที่เธออยู่

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 11

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 12

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 13

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 14

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 15

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 16

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 17

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 18

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 19

Veronica Mars Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 20