series-th

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย

Two Mothers  แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย

แค้นรักเพลิงริษยา ลีฮวายอง”หญิงสาวที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น เพราะพี่ชายของเธอเสียชีวิต โดยมีต้นเหตุมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนั่นคือเบค-ยอนฮีวันหนึ่ง ยอนฮีได้แต่งงานใหม่ แต่ด้วยปัญหาทางสุขภาพทำให้เธอไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ฮวายองจึงเริ่มต้นแผนการณ์แก้แค้นของเธอ โดยการรับเป็นแม่อุ้มบุญแทนยอนฮีผ่านทางแม่สามีของยอนฮีที่คอยจัดการทุกอย่างให้ แต่เมื่อฮวายองคลอดลูก เธอกลับรู้สึกผูกพันกับเด็ก แต่ก็ต้องถูกกีดกันตามข้อตกลงที่ทำไว้ ฮวายองรู้สึกเสียใจจึงหายหน้าไปหลายปี และกลับมาอีกครั้งในลุคใหม่เป็นสาวเปรี้ยว เธอเข้ามายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของยอนฮี และเริ่มต้นแผนการณ์แก้แค้นให้พี่ชายอีกครั้

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.1

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.2

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.3

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.4

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.5

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.6

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.7

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.8

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.9

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.10

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.11

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.12

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.13

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.14

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.15

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.16

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.17

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.18

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.19

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.20

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.21

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.22

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.23

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.24

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.25

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.26

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.27

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.28

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.29

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.30

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.31

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.32

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.33

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.34

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.35

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.36

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.37

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.38

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.39

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.40

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.41

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.42

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.43

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.44

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.45

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.46

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.47

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.48

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.49

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.50

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.51

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.52

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.53

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.54

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.55

Two Mothers แค้นรักเพลิงริษยา พากย์ไทย EP.56