series-th

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร

ซีรี่ย์จีนที่ลงทุนสร้างกว่า 2000 ล้านบาท ถ่ายทำในสถานที่สวยงาม ทั้งในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น เรื่องราวการแก่งแย่งชิงบัลลังก์ของ 6 ชนเผ่ากับคำทำนายแห่งลิขิตสวรรค์ ความรักต้องห้ามที่ไม่อาจห้ามใจ การหลีกหนีคำทำนายด้วยความภักดี การแย่งชิงอำนาจสงครามจึงไม่อาจหลีกเลี่ยง ตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดเอฟเฟกต์การผลิตและการถ่ายทำ พร้อมตระการตายิ่งใหญ่กับกองทัพนักแสดงกว่า 50,000 ชีวิต

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 1

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 2

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 3

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 4

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 5

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 6

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 7

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 08

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 9

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 10

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 11

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 12

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 13

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 14

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 15

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 16

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 17

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 18

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 19

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 20

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 21

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 22

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 23

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 24

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 25

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 26

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep27

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 28

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 29

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 30

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 31

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 32

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 33

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 34

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 35

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 36

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 37

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 38

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 39

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 40

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 41

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 42

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 43

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 44

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 45

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 46

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 47

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 48

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 49

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 50

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 51

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 52

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 53

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 54

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 55

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 56

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 57

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 58

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 59

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 60

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 61

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 62

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 63

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 64

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 65

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 66

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 67

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 68

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 69

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 70

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 71

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 72

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 73

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 74

Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร Ep 75 [End]