series-th

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย]

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย]

ยุทธภพมีข่าวลือว่าดาบล่ากวางและขุมทรัพย์เกี่ยวพันกัน เพื่อไม่ให้ข่าวลือขยายวงกว้างออกไป เซียวสืออี้หลางจึงขโมยดาบล่ากวางไป นึกไม่ถึงว่าดาบล่ากวางกลับเป็นของปลอม ส่วนดาบล่ากวางของจริงนั้นอยู่ในมือคนลึกลับองค์ชายน้อย องค์ชายน้อยลักพาตัวเสิ่นปี้จินหญิงงามอันดับหนึ่งของแผ่นดิน เซียวสืออี้หลางสืบหาความจริงยื่นมือช่วยเหลือเสิ่นปี้จินพานางหลบหนีไป

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 1

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 2

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 3

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 4

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 5

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 6

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 7

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 8

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 9

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 10

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 11

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 12

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 13

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 14

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 15

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 16

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 17

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 18

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 19

Treasure Raiders ศึกชิงขุนทรัพย์สะท้านภพ [พากษ์ไทย] Ep 20