series-th

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ)

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ)

ละครเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในราชสำนัก พระราชาอินโจยังต้องยอมจำนนให้เเก่พระสนมเอกโซยงเพื่อตำเเหน่งสูงสุดในโชซอน นางคือผู้กุมอำนาจเหนือจอมจักรพรรดิ์โดยใช้ความสวยเเละมารยากำจัดทุกคนที่ เป็นเสี้ยนหนาม เรื่องนี้เข้มข้นน่าติดตามยิ่งนัก

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.1

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.2

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.3

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.4

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.5

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.6

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.7

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.8

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.9

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.10

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.11

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.12

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.13

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.14

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.15

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.16

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.17

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.18

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.19

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.20

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.21

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.22

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.23

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.24

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.25

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.26

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.27

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.28

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.29

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.30

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.31

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.32

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.33

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.34

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.35

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.36

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.37

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.38

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.39

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.40

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.41

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.42

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.43

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.44

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.45

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.46

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.47

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.48

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.49

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย (จบ) EP.50