series-th

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย]

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย]

“ฆ่าคนต้องมีเหตุผลด้วยหรือ?” ประโยคนี้ประทับอยู่ในความทรงจำของเฟิ่งจือเวย นับแต่ได้พบกับฉู่อ๋อง …หนิงอี้ผู้งามสง่าเป็นครั้งแรก เขาเป็นองค์ชายผู้โดดเด่นไปทั่วหล้า จนกดข่มรัชทายาท ขัดแย้งกับบรรดาเหล่าองค์ชายทั้งหลายไม่สิ้นสุด นางเป็นสตรีสูงศักดิ์ที่โดนไล่ล่า นางสาบานว่าจะต้องผงาดขึ้นมาให้ได้ แม้จะถูกมารดาหมางเมิน ถูกคนร่วมสกุลขับไล่ไสส่ง จนต้องปกปิดตนเองไปทำงานอยู่ในสำนักโคมเขียว แต่สถานการณ์ที่ผันแปรกลับทำให้นางฉวยโอกาสหาประโยชน์ได้ ท่ามกลางการแก่งแย่งผลประโยชน์ และความขัดแย้งแย่งชิงในราชสำนัก ท่านอ๋องผู้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอันซับซ้อนและสตรีผู้โดดเด่นได้ปะทะกัน ต่างฝ่ายต่างหาทางกำจัดกันและกัน ทว่า…ยิ่งบังเกิดเป็นความดึงดูดระหว่างกันโดยไม่อาจห้ามได้ และกลับยิ่งทำให้หัวใจของทั้งสอง ยิ่งเปิดกว้างยอมรับในอีกฝ่ายได้มากขึ้นไปอีก

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 1

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 2

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 3

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 4

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 5

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 6

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 7

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 8

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 9

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 10

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 11

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 12

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 13

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 14

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 15

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 16

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 17

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 18

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 19

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 20

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 21

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 22

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 23

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 24

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 25

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 26

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 27

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 28

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 29

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 30

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 31

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 32

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 33

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 34

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 35

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 36

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 37

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 38

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 39

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 40

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 41

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 42

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 43

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 44

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 45

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 46

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 47

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 48

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 49

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 50

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 51

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 52

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 53

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 59

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 60

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 61

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 62

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 63

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 64

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 65

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 66

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 67

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 68

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 69

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต [ซับไทย] Ep 70 [End]