series-th

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย

อาจิน (คิมฮีซุน) กำลังมีความสุขกับการแต่งงานกับครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและความเฉียบแหลมของเธอ ทำให้เธอได้รับความไว้วางใจจากประธานาธิบดีอัน พ่อตาของเธอและหัวหน้าครอบครัว เธอเป็นคนยึดมั่นในฐานะของผู้หญิงที่มีจิตใจเข้มแข็งและดูแลกิจการของครอบครัวทั้งหมด ในขณะเดียวกันเธอก็กำลังมองหาผู้ดูแลประธานาธิบดีอันที่ป่วยหนัก จนทำให้เธอได้พบกับบ๊กจา (คิมซุนอา) ซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีค่าและมีความเรียบง่ายมากเกินไป แต่ถ้าหากได้รับการฝึกฝนด้านการทำงานต่างๆไปเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เธอเป็นคนทีส่มบูรณ์แบบได้ ดังนั้นเธอจึงจ้างเธอให้เข้ามาทำงานในบ้านหลังนี้

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย Ep1

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย Ep2

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย Ep3

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย Ep4

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย Ep5

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย Ep6

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย Ep7

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย Ep8

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย Ep9

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย Ep10

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย EP11

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย EP12

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย EP13

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย EP14

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย Ep15

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย EP16

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย EP.17

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย EP.18

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย EP.19

The Lady in Dignity สงครามริษยา (2017) พากย์ไทย EP.20(END)