series-th

The IT Crowd Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย]

The IT Crowd Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย]

ในซีซั่นที่ 3 ของซีรีส์สุดฮาชุดนี้ เจนมองหางานใหม่หลังจากผลคดีความเรื่องการคุมคามทางเพศของเธอเป็นไปอย่างไม่น่าพอใจ ส่วนมอสและรอยก็เริ่มต่อต้านเธอ

The IT Crowd Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

The IT Crowd Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

The IT Crowd Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

The IT Crowd Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

The IT Crowd Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

The IT Crowd Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6