series-th

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย]

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย]

เรื่องราวเกี่ยวกับสามจอมยุทธหนุ่ม แห่งสำนักฉุงฉัง อันได้แก่ ต้วนไห่ กับพี่น้องฝาแฝดคือกู่เยี่ยนหยังและกู่ฟง ต่อมากู่เยี่ยมหยังแอบฝึกวิชาสาวพรหมจรรย์ ซึ่งเป็นวิชาจอมมารสำเร็จ จนจิตใจกลายเป็นหญิง และมีความเหี้ยวโหด ชอบเข่นฆ่าผู้ค้น สุดท้ายถึงขั้นท้าประลองยุทธกับถงอ้าวเทียนประมุขแห่งสำนักฉุงฉังซึ้งเป็นอาจารย์ ดังนั้นถงอ้าวเทียนจึงต้องคิดค้นวิชาพลังสุดยอด คือพลังจี๋เล่อ(พลังเจ้าสำราญ)ซึ่งเป็นพลังที่เมื่อใช้ออกไปแล้ว ตัวเองจะต้องเสียชีวิตพร้อมกับคู่ต่อสู้ กู่ฟงรับอาสาที่จะฝึกพลังจี๋เล่อ แทนอาจารย์ เพื่อต่อกรกับกู่เยี่ยนหยัง แต่ได้รับการปฏิเสธ ดังนั้นกู่ฟงและต้วนไห่จึงร่วมมือกันแอบขโมยคัมภีร์ลับนี้ฝึกกันเอง บังเอิญต้วนไห่พลั้งมือฆ่าศิษย์ผู้น้องคนหนึ่งตาย แล้วป้ายความผิดให้กู่ฟง ฉะนั้นกู่ฟงจึงถูกตามล่า หนีไปตกหุบเขาแห่งหนึ่ง

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 1

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 2

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 3

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 4

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 5

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 6

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 7

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 8

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 9

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 10

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 11

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 12

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 13

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 14

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 15

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 16

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 17

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 18

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 19

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 20

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 21

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 22

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 23

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 24

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 25

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 26

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 27

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 28

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 29

The Final Combat จอมยุทธสะท้านโลกันต์ [พากษ์ไทย] Ep 30 [End]