series-th

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย]

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย]

กลับมาระทึกกันอีกครั้งหลังจากตอนจบซีซํ่นที่ 2 ที่น่าตื่นเต้นและเร้าอารมณ์ ซีซั่นที่ 3 นี้จะได้พบกับสงครามของชาวโลก อังคาร และชาวเบลท์ ที่แก่งแย่งกันเพื่อมีอำนาจเหนือกว่า และยิ่งกว่าที่เคยกับภารกิจที่จะไขกุญแจความลับสำคัญของโปรโตโมเลคิว ซึ่งนำไปสู่ทุกๆการตัดสินใจราคาสูง ที่อาจทำทำให้การอยู่รอดของระบบสุริยะเกิดอันตรายครั้งใหญ่หลวง

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 07

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 11

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 12

The Expanse Season 3 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 13