series-th

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 1-48 จบ [ซับไทย]

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 1-48 จบ [ซับไทย]

เรื่องย่อ : สมัยราชวงศ์หมิงได้เกิดเหตุการแตกแยกฆ่าล้างกันแย่งสมบัติ ผู้คุมคุก ลิ่วซ่านเหมิน นามว่า " เย่เสี่ยวเทียน " เขาได้ปราบปรามผู้มีอิทธิพล กำราบอันพาล เขาได้ทำให้ทั้งเมืองเกิดความโกลาหล วุ่นวายไปหมด จากผู้คุมคุกแห่งลิ่วซ่านเหมินมาเป็นขุนนางจะชุลมุนวุ่นวาย แค่ไหน ความกะล่อนปลิ้นปล้อนของเขา จะทำให้ทั้งเมืองเป็นอย่างไร ท้ายสุดแล้วเย่เสี่ยวเทียนจะสามารถ ยับยั้งการขยายอิทธิพล ของ คนชั่วได้สำเร็จ หรือไม่

The Dark Lord Ep.01

The Dark Lord Ep.02

The Dark Lord Ep.03

The Dark Lord Ep.04

The Dark Lord Ep.05

The Dark Lord Ep.06

The Dark Lord Ep.07

The Dark Lord Ep.08

The Dark Lord Ep.09

The Dark Lord Ep.10

The Dark Lord Ep.11

The Dark Lord Ep.12

The Dark Lord Ep.13

The Dark Lord Ep.14

The Dark Lord Ep.15

The Dark Lord Ep.16

The Dark Lord Ep.17

The Dark Lord Ep.18

The Dark Lord Ep.19

The Dark Lord Ep.20

The Dark Lord Ep.21

The Dark Lord Ep.22

The Dark Lord Ep.23

The Dark Lord Ep.24

The Dark Lord Ep.25

The Dark Lord Ep.26

The Dark Lord Ep.27

The Dark Lord Ep.28

The Dark Lord Ep.29

The Dark Lord Ep.30

The Dark Lord Ep.31

The Dark Lord Ep.32

The Dark Lord Ep.33

The Dark Lord Ep.34

The Dark Lord Ep.35

The Dark Lord Ep.36

The Dark Lord Ep.37

The Dark Lord Ep.38

The Dark Lord Ep.39

The Dark Lord Ep.40

The Dark Lord Ep.41

The Dark Lord Ep.42

The Dark Lord Ep.43

The Dark Lord Ep.44

The Dark Lord Ep.45

The Dark Lord Ep.46

The Dark Lord Ep.47

The Dark Lord Ep.48

จบ