series-th

The Cravings Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

The Cravings Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

แจ ยอง หญิงทำงานอายุราวสามสิบ พยายามจัดสรรเรื่องงานและความสัมพันธ์ส่วนตัว ถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยพลาดที่จะต้องได้มีกินอย่างดี

The Cravings Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

The Cravings Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

The Cravings Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

The Cravings Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

The Cravings Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

The Cravings Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6