series-th

The Big Boss Season2 [ซับไทย]

The Big Boss Season2 [ซับไทย]

เรื่องราวของเย่มู่ชี สาวน้อยที่หลงเข้ามาเรียนในห้อง E ห้องบ๊วยของโรงเรียน เพราะมีความประพฤติเรียบร้อยผลการเรียนดีทำให้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้อง โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของมู่เย่ชีคือบอสของเหล่านักเลงข้างถนน

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 1

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 2

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 3

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 4

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 5

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 6

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 7

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 8

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 9

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 10

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 11

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 12

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 13

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 14

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 15

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 16

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 17

The Big Boss Season2 [ซับไทย] Ep 18