series-th

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย]

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย]

เดอะบิกแบงเธียรี มีใจกลางเนื้อเรื่องอยู่ที่ตัวละครหลัก 5 คนอาศัยอยู่ในเมืองแพซาดีนา แคลิฟอร์เนีย ได้แก่ เลนเนิร์ด ฮอฟสแตดเตอร์ และเชลดอน คูเปอร์ นักฟิสิกส์สองคนที่เป็นเพื่อนร่วมห้องกัน เพนนี สาวบริกรผู้ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดง อาศัยอยู่ห้องฝั่งตรงข้าม, และเพื่อนคงแก่เรียนแสนงุ่มง่ามอีกสองคือ ฮาวเวิร์ด โวโลวิตซ์ วิศวกรเครื่องกล และราจ คูธราปพาลี นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ความเนิร์ดและฉลาดหลักแหลมของชายสี่คนนั้นแตกต่างจากทักษะการเข้าสังคมและสามัญสำนึกของเพนนีโดยสิ้นเชิง

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 11

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 12

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 13

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 14

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 15

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 16

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 17

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 18

The Big Bang Theory Season 11 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 19