series-th

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย]

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย]

มุมมองความคิดเห็นของเฮเลนและโคล อดีตสามีภรรยาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโนอาห์และอลิสัน ส่วนการฆาตรรมก็กำลังพัวพันโยงใยกับทั้งสองครอบครัว

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 1

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 2

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 3

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 4

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 5

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 6

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 7

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 8

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 9

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 10

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 11

The Affair Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 12