series-th

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016)

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016)

ชาซอกฮุนและนาฮงจู ภรรยาของเขากำลังรับมือกับหนี้สินมหาศาล พวกเขาพยายามหาเงินมาใช้หนี้แต่ก็ไม่สามารถจ่ายได้หมด ในขณะที่ชาซอกฮุนกำลังมืดแปดด้าน เขาก็ได้รับเงินก้อนใหญ่จากยูเซยอง ทายาทเจ้าของโรงแรมใหญ่เพื่อนำมาใช้หนี้ แต่ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อเธอบอกว่าต้องการอยู่กินกับเขา ความไม่เชื่อใจและภัยอันตรายที่น่าสงสัยระหว่างเขากับภรรยาและโชคชะตาของทุกคนได้เปลี่ยนไปตลอดกาล

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.1

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.2

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.3

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.4

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.5

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.6

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.7

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.8

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.9

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.10

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.11

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.12

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.13

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.14

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.15

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.16

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.17

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.18

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.19

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.20

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.21

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.22

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.23

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.24

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.25

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.26

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.27

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.28

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.29

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.30

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.31

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.32

Temptation เล่ห์ร้าย เล่ห์รัก(2016) EP.33(จบ)