series-th

TAKE FIVE ซับไทย

TAKE FIVE ซับไทย

เรื่องของห้าตัวละครที่มาจากภูมิหลังที่ต่างกันรวมถึงอายุและหน้าที่การงาน ซึ่งต้องมารับภารกิจร่วมในการขโมย (thieves) โดยจะขโมยเงินทุกบาททุกสตางค์ในน้ำมือของคนชั่วที่มีฐานะ (rich scoundrel)ในข่าวบอกว่า จะมีส่วนผสมระหว่างความเอ็นเตอร์เทนและทริลเลอร์ที่ดูตื่นเต้นให้เข้ากันกับความเป็นคอเมดี้,ปริศนา,แอคชั่น,ความรัก,มิตรภาพ และหลักการของมนุษย์

TAKE FIVE ซับไทย EP1

TAKE FIVE ซับไทย Ep2

TAKE FIVE ซับไทย Ep3

TAKE FIVE ซับไทย Ep4

TAKE FIVE ซับไทย Ep5

TAKE FIVE ซับไทย Ep6

TAKE FIVE ซับไทย Ep7

TAKE FIVE ซับไทย Ep8

TAKE FIVE ซับไทย Ep9

TAKE FIVE ซับไทย Ep10 End