series-th

Switch Change the World ซับไทย

Switch Change the World ซับไทย

ถ้าปล้นเงินแสน คุณคือโจร แต่พอเป็นเงินพันล้าน คุณคือนายหน้าเงินกู้ ถ้าไม่รักษาสัญญา คุณคือนักต้มตุ๋น แต่ถ้าหลอกคนนับล้าน คุณคือนักการเมือง หากกฎหมายไม่อาจเอาผิดคนที่เอาเปรียบคนจำนวนมากขนาดนั้น แล้วเราจะทำอะไรได้บ้าง

Switch Change the World ซับไทย EP1-2

Switch Change the World ซับไทย EP3-4

Switch Change the World ซับไทย EP5-6

Switch Change the World ซับไทย EP7-8

Switch Change the World ซับไทย EP9-10

Switch Change the World ซับไทย EP11-12

Switch Change the World ซับไทย EP13-14

Switch Change the World ซับไทย Ep15-16

Switch Change the World ซับไทย EP.17-18

Switch Change the World ซับไทย EP.19-20

Switch Change the World ซับไทย EP.21-22

Switch Change the World ซับไทย EP.23-24

Switch Change the World ซับไทย EP.25

Switch Change the World ซับไทย EP.26

Switch Change the World ซับไทย EP.27

Switch Change the World ซับไทย EP.28

Switch Change the World ซับไทย EP.29

Switch Change the World ซับไทย EP.30

Switch Change the World ซับไทย EP.31

Switch Change the World ซับไทย EP.32(END)