series-th

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย]

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย]

จากความผิดพลาดของสายรัดข้อมือที่ช่วยให้ฝันดี ทำให้สาวขี้อายกับหนุ่มหล่อผู้มีปมในจิตใจ พบรักกันในความฝัน หลิงหลิงชี พนักงานสาวในโรงแรม ผู้มีจิตใจดีแต่ขี้อาย ไม่มั่นใจในตัวเอง และไม่กล้า แสดงออก ชอบคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่น จึงทำให้กลาย อุปสรรคในการทำงานและเติมเต็มความฝันของเธอ นอกจากนี้เธอยังแบชอบ ป๋อไฮ่ เพื่อนร่วมงานหนุ่มรูปหล่อ ที่มีปมในจิตใจ ที่ซุกซ่อนไว้จนกระทั่งวันหนึ่ง ทั้งคู่ได้เข้าร่วมโปรเจคของบริษัท เพื่อทดสอบประสิทธิภาพสายรัดข้อมือที่ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถนอนหลับได้ดีขึ้น แต่อุปกรณ์ดังกล่าวเกิดขัดข้องและทำให้ คลื่นสมองของทั้งคู่ดันไปจูนหากันซะได้ และทำให้ทั้งคู่ได้อยู่ในความฝันร่วมกัน หลิงฉี ทำให้ทั้งคู่ได้อยู่ในความฝันด้วยกัน และจากเหตุการณ์นี้ทำให้ ความรักของทั้งคู่ก็เริ่มก่อตัวและค่อยๆ เยียวยารักษาบาดแผลทางจิตใจของทั้งคู่

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 1

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 2

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 3

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 4

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 5

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 6

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 7

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 8

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 9

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 10

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 11

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 12

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 13

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 14

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 15

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 16

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 17

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 18

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 19

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 20

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 21

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 22

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 23

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 24

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 25

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 26

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 27

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 28

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 29

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 30

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 31

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 32

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 33

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 34

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 35

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 36

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 37

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 38

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 39

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 40

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 41

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 42

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 43

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 44

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 45

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 46

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 47

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ [ซับไทย] Ep 48 [End]