series-th

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

เรื่องราวอันลึกลับ ของครอบครัวเฮสติ้งส์ เจ้าของบ้านฝังศพแห่งเดียวในเมืองลึกลับ ที่ชื่อ La Rochelle รัฐจอร์เจีย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อบ้านผีสิง และไม่เพียงแต่จัดงานศพเท่านั้น พวกเขายังต้องดูแลชีวิตหลังความตายอีกด้วย รวมถึงหน้าที่เป็นผู้รักษาความลับและประวัติศาสตร์ที่มืดของเมือง

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 11

Superstition Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 12