series-th

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย]

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม  [พากษ์ไทย]

พันเจียหยาง นายแพทย์ทหารหนุ่มผู้ทำงานในสนามรบได้เดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อมาเยี่ยมเยียนครอบครัวที่เป็นเจ้าของโรงงานทอผ้าขนาดใหญ่ในกวางตุ้ง แต่กลับต้องมาพบคดีการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของพี่รอง เจียหยางจึงร่วมมือกับ ผังปิงปิง คนงานหญิงคนสนิทของพี่รองเพื่อสืบหาตัวฆาตกร ที่อาจจะเป็นคนในตระกูลของตัวเอง

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 1

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 2

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 3

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 4

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 5

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 6

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 7

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 8

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 9

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 10

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 11

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 12

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 13

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 14

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 15

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 16

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 17

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 18

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 19

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 20

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 21

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 22

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 23

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 24

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 25

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 26

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 27

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 28

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 29

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 30

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 31

Storm In A Cocoon ปริศนาลับในรังไหม [พากษ์ไทย] Ep 32 [End]