series-th

Special Labor Inspector Jo Jang Poong ตอนที่ 1-32 ล่าสุด [ซับไทย]

Special Labor Inspector Jo Jang Poong ตอนที่ 1-32 ล่าสุด [ซับไทย]

เป็นละครว่าด้วยเรื่องราวของคนธรรมดา ๆ ที่ต่อสู้กับพวกบ้าอำนาจ การใช้อำนาจในทางที่ผิดได้กลายเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมร้ายแรงในปัจจุบัน และละครเรื่องนี้ก็จะแสดงให้เห็นสิ่งที่เราอาจจะได้สัมผัสกันในชีวิตจริง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เราจึงสามารถเข้าถึงตัวละครและเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี Special Labor Inspector Jo Jang-Poong จะบอกเล่าเรื่องราวของพวกบ้าอำนาจที่ใช้อำนาจของตนเองละเมิดสิทธิของผู้อื่น และในเวลาเดียวกัน ละครเรื่องนี้ยังมีความบู๊สะใจในฉากที่ผู้ตรวจสอบแรงงาน "โจจินกับ" พระเอกของเราช่วยผู้ที่อ่อนแอต่อสู้และจัดการพวกที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ มาดูกันว่าโจจินกับ พร้อมด้วยพรรคพวกอย่างชอนด็อกกู และสายสืบจูมีรันจะสู้กับพวกชั่วช้าอย่างไร

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.01

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.02

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.03

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.04

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.05

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.06

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.07

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.08

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.09

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.10

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.11

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.12

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.13

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.14

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.15

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.16

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.17

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.18

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.19

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.20

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.21

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.22

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.23

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.24

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.25

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.26

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.27

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.28

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.25

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.26

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.27

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.28

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.29

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.30

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.31

Special Labor Inspector Jo Jang Poong EP.32

ล่าสุด