series-th

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปีที่เหว่ยอี้อายุได้สิบห้าปี เหว่ยอี้ประสบอุบัติเหตุถูกนำตัว ส่งโรงพยาบาลซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในหมู่บ้าน ในช่วงที่เหว่ยอี้พักรักษาตัวนั่นเอง เหว่ยอี้ค้นพบห้องหลบภัยเก่าแก่ของโรงพยาบาล ที่นั่นเองทำให้เหว่ยอี้ได้รู้จัก กับจ้าวเซินเซินเด็กสาวซึ่งอายุน้อยกว่าเขาสองปี น่าเสียดายที่จ้าวเซินเซินเป็นใบ้ เหว่ยอี้ปกปิดเซินเซินว่าเขาคือฉุนอ้าย แต่แล้วโชคชะตาก็ทำให้เหว่ยอี้และเซินเซิน

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 1

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 2

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 3

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 4

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 5

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 6

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 7

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 8

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 9

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 10

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 11

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 11

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 12

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 13

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 14

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 15

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 16

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 17

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 18

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 19

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 20

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 21

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 22

Silence ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาว Ep 23