series-th

Shall We Live Together ซับไทย (จบ)

Shall We Live Together ซับไทย (จบ)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ระหว่างพ่อกับแม่ และพ่อแม่กับลูก สิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พัคยูฮา (ฮันจีฮเย) ผู้ที่เรียนหมออย่างหนัก และเพิ่งจบการอินเทิร์น เธอทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือพ่อ พ่อของเธอเลี้ยงลูกสี่คนด้วยตนเอง และพี่คนโตสุดยังเสียสละให้ครอบครัวอีก เธอไม่สนใจจะคบใคร แต่วันหนึ่ง พ่อเธอกลับไปแต่งงานกับผู้หญิงร่ำรวยที่ถึงขั้นมีตึกเป็นของตัวเอง ในขณะเดียวกัน จองอึนแท (ลีซังวู) ก็เป็นหมอเช่นกัน เขาเคยอาสาไปเป็นหมออาสาที่ต่างประเทศ แต่สุดท้ายเขาก็กลับมา เขาไม่สนใจในการแต่งงาน เพราะพ่อของเขาให้ความสำคัญแต่งานและเขาก็เชื่อว่าเขาเหมือนพ่อของเขา

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP1

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) Ep2

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP3

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) Ep4

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP5

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP6

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP7

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP8

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) Ep9

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) Ep10

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP11

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP12

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.13

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.14

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.15

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.16

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.17

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.18

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.19

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.20

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.21

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.22

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.23

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.24

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.25

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.26

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.27

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.28

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.29

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.30

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.31

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.32

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.33

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.34

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.35

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.36

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.37

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.38

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.39

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.40

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.41

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.42

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.43

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.44

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.45

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.46

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.47

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.48

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.49

Shall We Live Together ซับไทย (จบ) EP.50(END)