series-th

Secret City Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Secret City Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

การประท้วงของนักศึกษานำไปสู่การตีแผ่เรื่องฉาวของรัฐบาลที่สร้างผลกระทบใหญ่หลวงต่อชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานของผู้สื่อข่าวซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าแกร่งที่สุดคนหนึ่งในออสเตรเลีย

Secret City Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Secret City Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Secret City Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Secret City Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Secret City Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Secret City Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep6