series-th

Sacred Games Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Sacred Games Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

เขามีเวลาเพียง 35 วันที่จะช่วยบอมเบย์จากหายนะ ชมภาพยนต์ซีรี่ย์อินเดีย สร้างจากนิยายขายดีที่สุดของ วิกราม จันทรา ที่มีเนื้อหา เข้มข้น รุนแรง หยาบช้า บ้าคลั่ง ฉีกสังคมชนชั้นเป็นชิ้นๆ ไม่มีการเต้นระบำร้องเพลงกันอีกแล้ว

Sacred Games Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Sacred Games Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Sacred Games Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Sacred Games Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Sacred Games Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Sacred Games Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Sacred Games Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Sacred Games Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8