Series-TH

S.W.A.T Season 1 [พากษ์ไทย]

S.W.A.T Season 1 [พากษ์ไทย]

ซีรี่ย์ที่เกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมโดยนำเสนอการทำงานของหน่วย S.W.A.T. ในเมืองลอส แองเจลิส ที่ต้องปฎิบัติภาระกิจภายใต้ความเสี่ยงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทุกวินาที ถือเป็นความเป็นความตายของพวกเขา

S.W.A.T Season 1 [พากษ์ไทย] Ep 1

S.W.A.T Season 1 [พากษ์ไทย] Ep 2