series-th

Ruyi’s Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย]

Ruyi’s Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย]

"“ความรักของหรูอี้ (รับบทโดยโจวซวิ่น) และฮ่องเต้เฉียนหลง (รับบทโดยฮั่วเจี้ยนหัว) ที่เพิ่งจะขึ้นครองราชย์ใหม่ๆ โดยหรูอี้เป็นรักแรกของจักรพรรดิเฉียนหลงตั้งแต่ทรงยังเด็ก เมื่อขึ้นครองราชย์จึงแต่งตั้งให้หรูอี้เป็นสนม ทำให้มีหลายฝ่ายในวังไม่พอใจกับเรื่องนี้ รวมไปถึงไทเฮา หรูอี้จึงตกอยู่ท่ามกลางอันตรายรอบด้าน ขณะเดียวกันฮ่องเต้เฉียนหลงก็ต้องเผชิญหน้ากับไทเฮาและเหล่าขุนนางเก่าในวังที่จ้องจะทำลายความมั่นคงของบัลลังก์ แต่สุดท้ายฮ่องเต้และหรูอี้ก็สามารถช่วยกันขจัดอำนาจที่ต้องการล้มล้างพระองค์ไปได้

“หลังจากนั้นฮ่องเต้เฉียนหลงก็ใช้เวลาหลายปีทำทุกวิถีทางเพื่อยกหรูอี้ขึ้นเป็นฮองเฮา ปกครองแผ่นดินด้วยกัน แต่ทว่าหรูอี้ที่ได้เป็นฮองเฮากลับพบว่า เฉียนหลงเติบโตขึ้นจากสมัยเด็กกลายเป็นฮ่องเต้ที่เป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณแบบแล้ว ความจิตใจดีที่เคยมีกลายเป็นฮ่องเต้ที่มีแต่ความเห็นแก่ตัว สายสัมพันธ์รักของทั้งคู่จึงค่อยๆ ถูกทำลายลง แต่หรูอี้ก็ยังเก็บความทรงจำดีๆ ของทั้งคู่เอาไว้ และทำหน้าที่ของฮองเฮาตราบจนสิ้นใจ”"

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 1

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 2

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 3

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 4

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 5

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 6

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 7

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 8

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 9

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 10

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 11

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 12

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 13

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 14

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 15

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 16

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 17

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 18

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 19

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 20

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 21

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 22

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 23

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 14

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 25

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 26

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 27

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 28

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 29

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 30

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 31

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 32

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 33

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 34

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 35

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 36

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 37

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 38

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 39

Ruyi's Royal Love in the Palace หรูอี้จ้วน [ซับไทย] Ep 40