series-th

Remembering Lichuan รักสองเรา ไม่อาจลืม [พากษ์ไทย]

Remembering Lichuan รักสองเรา ไม่อาจลืม [พากษ์ไทย]

ความรักที่ต้องพบกับอุปสรรคเมื่อมีปัญหาเรื่องของฐานะที่ต่างกันมากีดกั้น แต่ทั้งคู่ยังคงยึดมั่นและรักกันมากเหมือนเดิม และถึงแม้จะต้องจากกันไปไกลแค่ไหนก็ต้องกลับมาเจอกันเช่นเดิม เพราะต่างก็ยังรู้ว่ายังรักกันอยู่เสมอ แต่เหตุผลที่อีกฝ่ายเลือกจากไปคืออะไรกันแน่

Remembering Lichuan รักสองเรา ไม่อาจลืม [พากษ์ไทย] Ep 1

Remembering Lichuan รักสองเรา ไม่อาจลืม [พากษ์ไทย] Ep 2

Remembering Lichuan รักสองเรา ไม่อาจลืม [พากษ์ไทย] Ep 3

Remembering Lichuan รักสองเรา ไม่อาจลืม [พากษ์ไทย] Ep 4

Remembering Lichuan รักสองเรา ไม่อาจลืม [พากษ์ไทย] Ep 5

Remembering Lichuan รักสองเรา ไม่อาจลืม [พากษ์ไทย] Ep 6