series-th

Rake Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

Rake Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

ชีวิตส่วนตัวของทนายจำเลย คลีฟเวอร์ กรีนนี่ กำลังดิ่งลงเหว แต่เขาก็ยังพยายามสะสางคดีความให้แก่ลูกความของเขาอย่างไม่หยุดหย่อน

Rake Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Rake Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Rake Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Rake Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Rake Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Rake Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Rake Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Rake Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8 จบ