series-th

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย]

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย]

ปลายราชวงศ์ตงจิ้น ราชสำนักระส่ำระสาย บรรดาอ๋องทั้งหลายตั้งตนเป็นใหญ่ กล่าวขานกันว่าซ้ายถือกระจกชิงหลวน ขวากำกระบี่หลีซาง ก็จะเป็นใหญ่ปกครองทั่วหล้า กระจกชิงหลวนและกระบี่หลีซางเดิมทีเป็นของวิเศษของพรรคมังกร แต่เพราะความวุ่นวายจากศึกสงครามทำให้หายสาบสูญไปจื่อเม่ย ธิดาเทพพรรคมังกรด้วยความที่ฝึกวิชาจนธาตุไฟแตกซ่าน ถูกพลังวัตรย้อนกลับทำให้บาดเจ็บสาหัส อาการปางตาย ก่อนที่จื่อเม่ยจะสิ้นใจ ได้มอบพรรคมังกรให้ตวนมู่เหลียนทายาทเพียงคนเดียวดูแล ทั้งยังเปิดเผยความลับของกระจกชิงหลวนและกระบี่หลีซางต่อนาง สุดท้ายจื่อเม่ยกำชับตวนมู่เหลียน ของวิเศษทั้งสองสิ่งจะให้ตกอยู่ในมือคนชั่วไม่ได้ มีเพียงทายาทมังกรที่แท้จริงเท่านั้นที่คู่ควรกับของวิเศษทั้งสองสิ่ง มิฉะนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายไปทั่วหล้าตวนมู่เหลียน(จางหานยุ่น)ได้ออกตามหาของวิเศษทั้งสองสิ่ง จึงปลอมตัวเป็นหยวนชิงสั่วหลานสาวของหยวนซื่อฮูหยินซือคงแห่งเป่ยโจว นำของยืนยันฐานะเดินทางไปยังจวนซือคงแห่งเป่ยโจวในเวลาเดียวกัน ตวนมู่เหลียนได้รู้จักกับหลานหลิงอ๋องเกาฉางกง(เฉินอี้)และหยี่เหวินยง(เผิงกว้านอิง)แห่งเป่ยโจว ต่างคนต่างดึงดันกันจนกลายเป็นความรัก ตวนมู่เหลียนช่วยเหลือหยี่เหวินยงจนกลายเป็นฮ่องเต้ โดยเลือกไปจากเป่ยโจวร่วมเป็นร่วมตายกับหลานหลิงอ๋องเกาฉางกง เรื่องราวร้อยเรียง เนื้อหาชวนติดตาม ตั้งแต่ต้นจนจบ

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 1

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 2

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 3

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 4

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 5

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 6

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 7

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 8

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 9

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 10

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 11

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 12

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 13

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 14

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 15

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 16

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 17

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 18

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 19

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 20

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 21

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 22

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 23

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 24

Princess of Lan Ling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ [พากษ์ไทย] Ep 25 [End]