series-th

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11

เรื่องราวย้อนไปราชวงศ์เว่ยตะวันตก ชาวบ้านยากจนข้นแค้น ทาสสาวนาม “ฉู่เฉียว” (เจ้าลี่อิ่ง) ถูกจับส่งเข้าลานล่ามนุษย์ เป็นเหยื่อให้ชนชั้นสูงยิงล่า โชคดีอ๋องน้อยแห่งซีเหลียงนาม “เยี่ยนสวิน” แอบช่วยไว้ และนางถูกนำตัวไปอยู่ตระกูลอวี่เหวินผู้ทรงอิทธิพลในราชสำนัก “อวี่เหวินเยว่” (หลินเกิงซิน) เห็นฉู่เฉียวหน่วยก้านดี จึงส่งเข้าฝึกรบพิเศษ และได้เป็นเพื่อนกับเยี่ยนสวิน แต่ภายหลังเมื่อครอบครัวเยี่ยนสวินถูกสังหารล้างตระกูล ทำให้เยี่ยนสวินคิดแก้แค้น ขึ้นเป็นใหญ่โดยไม่เห็นแก่ชีวิตราษฎร ทำให้ฉู่เฉียวต้องร่วมมือกับอวี่เหวินเยว่ เพื่อปลดปล่อยทาสหยุดสงคราม ทำลายแผนการแก้แค้นของเยี่ยนสวิน

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 1-2

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 3-4

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 5-6

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 7-8

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 9-10

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 11-12

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 13-14

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 15-16

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 17-18

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 19-20

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 21-22

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 23-24

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 25-26

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 27-28

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 29-30

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 31-32

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 33-34

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 35-36

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 37-38

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 39-40

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 41-42

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 43-44

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 45

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 46

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 47-48

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 49-50

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 51-52

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 53-54

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 55-56

Princess Agent 11 ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 Ep 57-58 [End]