series-th

Ozark Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

Ozark Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

แผนเปิดกาสิโนบนเรือของมาร์ตี้เจอเข้ากับอุปสรรครอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นแผนการของดาร์ลีน สเนลล์ รวมทั้งพ่อของรูธที่เพิ่งออกจากคุก นักการเมืองของรัฐและมาเฟียใหญ่แห่งแคนซัสซิตี้

Ozark Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Ozark Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Ozark Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Ozark Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Ozark Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Ozark Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Ozark Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Ozark Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

Ozark Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

Ozark Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10