series-th

Norsemen Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

Norsemen Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

มีการค้นพบเส้นทางเดินทะเลไปสู่ดินแดนตะวันตก แต่ชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนอร์เฮมยังคงต้องรับมือกับปัญหาการแย่งชิงอำนาจ และภัยคุกคามที่ไม่จบสิ้นจากยาร์ล วาร์ก

Norsemen Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Norsemen Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Norsemen Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Norsemen Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Norsemen Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Norsemen Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6 จบ