series-th

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย]

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย]

เรื่องราวของ เหมยฉางซู บุรุษหนุ่มรูปงาม ผู้ได้รับเลือกให้เป็นปฐมบุราแห่งทำเนียบหลางหยา ที่ผู้คนทั้งแผ่นดินยกย่องว่าเป็นทำเนียบที่มีการจัดอันดับที่เที่ยงตรงที่สุด ชื่อเสียงของเหมยฉางซูเลื่องลือไปทั่วทั้งแผ่นดิน แม้จะมีสุขภาพอ่อนแอ แต่ก็ได้ใช้ความเฉลียวฉลาดของตนหักเหลี่ยมเฉือนคมกำจัดเหล่าขุนนางชั่วในราชสำนักและในยุทธจักร รวมถึงนำทัพออกศึกปกป้องบ้านเมืองจนวาระสุดท้ายของชีวิต

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP.1

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP.2

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP.3

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP.4

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP.5

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP.6

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 7

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 8

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 9

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 10

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 11

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 12

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 13

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 14

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 15

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 16

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 17

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 18

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 19

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 20

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 21

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 22

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 23

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 24

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 25

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 26

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 27

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 28

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 29

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 30

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 31

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 32

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 33

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 34

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 35

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 36

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 37

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 38

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 39

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 40

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 41

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 42

Nirvana In Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน [พากย์ไทย] Ep 43 [End]