series-th

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย]

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย]

ยุคสมัยจ้านกั๋ว เจ็ดแคว้นแย่งชิงความเป็นใหญ่ ดวงดาวแห่งความยิ่งใหญ่ปรากฏที่แคว้นฉู่ ตำหนักจู่โฮ่วกงสถานที่ให้กำเนิดทารกเพศชายที่จะมาเป็นใหญ่เหนือแคว้นทั้งหก ฉู่เวยหวังซึ่งมีพระทัยห้าวหาญเมื่อทรงสดับว่าเซี่ยงซื่อคนสนิทที่ติดตามมาด้วยกันกับการอภิเษกของฉี่จีพระสนมคนโปรดตั้งครรภ์แล้ว ทำให้พระองค์ทรงโปรดนางมากขึ้น นึกไม่ถึงตั้งครรภ์ครบสิบเดือด เซี่ยงซื่อกลับให้กำเนิดทารกเพศหญิง ฉู่เวยฮองเฮาทรงหวาดระแวงการถือกำเนิดขององค์หญิงน้อย จึงทรงมีรับสั่งให้นำองค์หญิงน้อยไปทิ้งที่ทะเลสาบ นึกไม่ถึงว่าองค์หญิงน้อยกลับลอยไปตามกระแสน้ำไปจนถึงรูปปั้นเส้าซือมิ่งจนได้รับการช่วยชีวิตเอาไว้ ฉู่เวยหวังทรงทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์ พระองค์จึงทรงขนานพระนามองค์หญิงว่าหมี่เยี่ย

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.1

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.2

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.3

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.4

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.5

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.6

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.7

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.8

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.9

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.10

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.11

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.12

My Secret Romance วุ่นรักวันไนท์สแตนด์ [พากย์ไทย] EP.13(END)