series-th

My Only One ซับไทย

My Only One ซับไทย

หากเราต้องการให้โลกใบนี้ของเราเป็นโลกแห่งความสุข เช่นนั้นแล้ว อาชญากรรมอันแสนโหดร้าย และที่ถูกกระทำไปอย่างไม่ทันได้คิดก็ต้องมีอยู่ อาชญากรรมที่มีอยู่ทุกวัน และผลของการกระทำนั้นที่ตามมา ชีวิตของเหยื่อ และครอบครัวของพวกเขาก็พังทลายลงไป พร้อมกับการเรียกร้องความยุติธรรมที่มาพร้อมกับความโกรธแค้น อาชญากรนั้นควรที่ถูกลงโทษอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย แต่ทว่า ในสังคมที่ความมีอคติ และความเอนเอียงเป็นตัวตัดสินว่าเราจะถูกตัดสิน และถูกปฏิบัติอย่างไร แล้วครอบครัวของอาชญากรเหล่านั้นจะถูกลิขิตให้ต้องลำบากกับพันธนาการอันไร้เสียงของการดูถูกจากสังคมด้วยหรือไม่ แต่ไม่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะน่าสลดและไม่เป็นที่ปรารถนาเพียงใด มันก็ยังมีชีวิตใหม่ และความสุขที่รอคอยอยู่ตรงมุมเงียบ ๆ อยู่เสมอ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านพ่อผู้ที่ได้กลับบ้านมาหลังจากจำคุกถึง 28 ปี และลูกสาวผู้ที่ชีวิตกลับต้องมาผกผันอย่างไม่ทันได้คาดคิด มาติดตามชมการกลับมาพบกันของพวกเขา ที่ต้องผ่านขวากหนามในชีวิตพร้อมกับคนที่รัก พร้อมกับความช่วยเหลือ และพร้อมกับกำลังใจของคนคนนั้นที่เป็นคนเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขากันได้เลย

My Only One ซับไทย EP.1-2

My Only One ซับไทย EP.3-4

My Only One ซับไทย EP.5-6

My Only One ซับไทย EP.7-8

My Only One ซับไทย EP.9-10

My Only One ซับไทย EP.11-12

My Only One ซับไทย EP.13-14

My Only One ซับไทย EP.15-16

My Only One ซับไทย EP.17-18

My Only One ซับไทย EP.19-20

My Only One ซับไทย EP.21-22

My Only One ซับไทย EP.23-24

My Only One ซับไทย EP.25-26

My Only One ซับไทย EP.27-28

My Only One ซับไทย EP.29-30

My Only One ซับไทย EP.31-32

My Only One ซับไทย EP.33-34

My Only One ซับไทย EP.35-36

My Only One ซับไทย EP.37-38

My Only One ซับไทย EP.39-40

My Only One ซับไทย EP.41-42

My Only One ซับไทย EP.43-44

My Only One ซับไทย EP.45-46

My Only One ซับไทย EP.47-48

My Only One ซับไทย EP.49-50

My Only One ซับไทย EP.51-52

My Only One ซับไทย EP.53-54

My Only One ซับไทย EP.55-56