series-th

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วง ชินมิยังโย ปี1871 ชเวยูจิน เด็กชายชาวเกาหลีที่เกิดในชนชั้นทาสหนีขึ้นเรือไปอเมริกา ก่อนจะกลับมาประเทศบ้านเกิดอีกครั้งในฐานะทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกา เขามาพบรักกับ โกเอชิน ลูกสาวของขุนนาง โดยมีฉากหลังเป็นสงครามที่โหดร้ายและความตายของผู้คน

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.1

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.2

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.3

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 11

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 12

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 13

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 14

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 15

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 16

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 17

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 18

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 19

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 20

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] EP 21

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] EP 22

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 23

Mr.Sunshine Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 24