series-th

Marseille Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

Marseille Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

การต่อสู้เพื่อแย่งชิงมาร์แซย์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพวกชาตินิยมขวาจัดขึ้นมามีอำนาจ ขณะเดียวกันมีการวางแผนสมคบคิดลับๆ ที่มุ่งเป้าไปยังทีมฟุตบอลซึ่งเป็นที่รักของเมือง

Marseille Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Marseille Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Marseille Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Marseille Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Marseille Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Marseille Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Marseille Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Marseille Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8