series-th

Marseille Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Marseille Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

นายกเทศมนตรีเก่าแก่ของมาร์แซย์ กำลังเตรียมการสืบทอดอำนาจไปสู่เด็กปั้นของตน เมื่อการต่อสู้อย่างฉับพลันและอำมหิตปะทุขึ้นเพื่อแย่งชิงอำนาจควบคุมเมือง

Marseille Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Marseille Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Marseille Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Marseille Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Marseille Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Marseille Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Marseille Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Marseille Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8