series-th

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม

นำแสดงโดย เจอรี่ F4 และถงลียา เป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นเมื่อห้าปีก่อน เมื่ออู่ถงได้มีสัมพันธ์รักชั่วข้ามคืนกับหลี่จงโหม่ว ทำให้เธอตั้งท้องและมีลูกชายชื่อถงถง อู่ถงไม่เคยคิดที่จะบอก หลี่จงโหม่วเกี่ยวกับถงถงเลยแม้แต่น้อย แต่กลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 1

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 2

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 3

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 4

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 5

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 6

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 7

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 8

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 9

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 10

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 11

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 12

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 13

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 14

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 15

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 16

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 17

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 18

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 19

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 20

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 21

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 22

Loving Never Forgetting รักนี้หัวใจไม่อาจลืม Ep 23