series-th

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย]

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย]

ฮั่วเจี้ยนหวา แสดงเป็น “ป๋อจิ้นเหยียน” ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอาชญากร เคยรับตำแหน่งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ในอเมริกา หลังจากกลับจีน ทำงานเป็นที่ปรึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้กระทำผิดในสำนักงานตำรวจ เป็นคนที่มีไอคิวสูงมาก แต่มีปัญหาเรื่องเข้าสังคม โดยเฉพาะกับผู้หญิง

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 1

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 2

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 3

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 4

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 5

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 6

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 7

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 8

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 9

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 10

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 11

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 12

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 13

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 14

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 15

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 16

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 17

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 18

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 19

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 20

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 21

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 22

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 23

Love Me If You Dare นักรัก นักสืบ [พากษ์ไทย] Ep 24 [End]