series-th

Killjoys Season 2 หน่วยไล่ล่าอาชญากรจักรวาล ปี2 [พากย์ไทย]

Killjoys Season 2 หน่วยไล่ล่าอาชญากรจักรวาล ปี2 [พากย์ไทย]

ซีรี่ส์ผจญภัยอวกาศที่ว่าด้วยเรื่องของสามนักล่ารับจ้างผู้ทำงานให้กับ R.A.C. องค์กรมือสังหารอิสระระหว่างดวงดาว ดัชช์ เป็นนักล่าค่าหัวขององค์กรที่รับจ้างตามล่าผู้ถูกหมายหัวทั่วระบบดาวเคราะห์ควอด ซึ่งถูกปกครองด้วยโดยองค์กรที่ชื่อว่า The Company และตำแหน่งของเธอและคู่หู จอหนนี่ จาโกบิส เรียกว่า “คิลล์จอยส์”

Killjoys Season 2 หน่วยไล่ล่าอาชญากรจักรวาล ปี2 [พากษ์ไทย] Ep 1

Killjoys Season 2 หน่วยไล่ล่าอาชญากรจักรวาล ปี2 [พากษ์ไทย] Ep 2

Killjoys Season 2 หน่วยไล่ล่าอาชญากรจักรวาล ปี2 [พากษ์ไทย] Ep 3

Killjoys Season 2 หน่วยไล่ล่าอาชญากรจักรวาล ปี2 [พากษ์ไทย] Ep 4

Killjoys Season 2 หน่วยไล่ล่าอาชญากรจักรวาล ปี2 [พากษ์ไทย] Ep 5

Killjoys Season 2 หน่วยไล่ล่าอาชญากรจักรวาล ปี2 [พากษ์ไทย] Ep 6

Killjoys Season 2 หน่วยไล่ล่าอาชญากรจักรวาล ปี2 [พากษ์ไทย] Ep 7

Killjoys Season 2 หน่วยไล่ล่าอาชญากรจักรวาล ปี2 [พากษ์ไทย] Ep 8

Killjoys Season 2 หน่วยไล่ล่าอาชญากรจักรวาล ปี2 [พากษ์ไทย] Ep 9

Killjoys Season 2 หน่วยไล่ล่าอาชญากรจักรวาล ปี2 [พากษ์ไทย] Ep 10