series-th

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์

ละครพีเรียดดราม่าเข้มข้นและเรื่องราวในประวัติศาสตร์ “ชองโดจอน” ผู้อยู่เคียงข้างปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอน ซึ่งกลายเป็นตำนานของขุนนางมือขวาผู้ร่วมสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.1

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.2

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.3

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.4

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.5

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.6

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.7

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.8

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.9

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.10

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.11

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.12

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.13

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.14

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.15

Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ EP.16