series-th

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย

จางยองชิล ชายหนุ่มผู้เต็มไปด้วยพรสวรรค์ ชื่นชอบการคิด การทดลองต่างๆ แต่เนื่องจากเกิดในชนชั้นต่ำทำให้ไม่มีใครยอมรับความสามารถของเขา อีกทั้งยังโดนกลั่นแกล้งตลอดเวลา จนวันหนึ่งพระเจ้าเซจง กษัตริย์ผู้มีมุมมองกว้างไกล ได้มองเห็นความสามารถของยองซิลโดยไม่สนใจเรื่องชนชั้น พร้อมนำตัวเขาไปในวังหลวง มอบโอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถโดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น มาตรวัดน้ำฝน เครื่องตวงน้ำ เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์ ลูกโลกจำลอง ฯลฯ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโซซอน

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.1

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.2

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.3

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.4

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.5

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.6

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.7

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.8

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.9

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.10

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.11

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.12

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.13

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.14

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย EP.15