series-th

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย]

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย]

ขณะที่ลิฟผู้เป็นซอมบี้กินสมองไขปริศนาการฆาตกรรมสาวระบำเปลื้องผ้าและผู้เคราะห์ร้ายอื่่นๆ เมเจอร์ก็เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและเพย์ตันก็เข้ามาพัวพันกับชีวิตของลิฟอีกครั้ง

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 1

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 2

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 3

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 4

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 5

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 6

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 7

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 8

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 9

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 10

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 11

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 12

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 13

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 14

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 15

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 16

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 17

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 18

Izombie Season 2 สืบ กลีน สมองปี 2 [พากษ์ไทย] Ep 19