series-th

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเม็กซิโกเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์และความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า เมื่อเธอเสื่อมศรัทธาในตัวสามี เธอจะต้องใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีเพื่อค้นหาความจริง

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 11

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 12

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 13

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 14

Ingobernable Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 15